مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار واطلاعیه ها

پیام قدردانی


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از ابراز لطف اعضا و شورای سازمان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، مدیران بخش های غیر دولتی و خصوصی، کشاورزان و بهره برداران استان نسبت به انتخاب ایشان به عنوان رئیس سازمان تشکر کرد.

ادامه مطلب