مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1116
  • 1402/06/27-14:05
  

حکم رئیس جدید شورا

حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه ابلاغ شد

محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در اجرای تبصره 3 ماده 7 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پیرمراد مرادی را به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه منصوب کرد.

شایان ذکر است پیر مراد مرادی، یکی از منتخبین اعضای سازمان در انتخابات، از سوی اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی استان به عنوان رئیس برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده اند.