مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1150
  • 1402/08/09-08:49
  

ثبت نام برگزاری دوره دوم مسئولین فنی کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

ثبت نام برگزاری دوره دوم مسئولین فنی کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

ثبت نام برگزاری دوره دوم مسئولین فنی کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

قابل توجه ثبت نام شدگان در نیاز سنجی برگزاری دوره آموزشی "مدیران کنترل کیفی محصولات کشاورزی" که در دوره اول شرکت نکرده اند.

برای بهره مندی اعضای سازمان از مزایای گواهینامه در امور رتبه بندی و دریافت پروانه اشتغال گواهینامه دوره توسط سازمان نظام مهندسی نیز صادر میگردد.