مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1155
  • 1402/08/16-11:20
  

سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور پروانه های واحدهای فروشندگی سموم و آفت کش های نباتی می باشد

با ابلاغ بخشنامه رسمی دادگستری کل استان کرمانشاه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور پروانه های واحدهای فروشندگی سموم و آفت کش های نباتی می باشد

با پیگیری ها انجام شده در سطح ملی و استانی، بر اساس قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و ضوابط مربوط به صدور پروانه و نحوه فعالیت واحدهای گیاهپزشکی، صدور پروانه و نظارت بر واحدهای صنفی گیاهپزشکی در حوزه اختیارات سازمان های جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی است و دخالت اتاق اصناف در نحوه فعالیت واحد های مذکور، الزام به اخذ پروانه کسب و اخطار به ممانعت از فعالیت و پلمپ ... راسا غیر قانونی بوده و در صورت نیاز به هرگونه برخورد با واحدهای گیاهپزشکی، موضوع می بایست به نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی ارجاع تا وفق ضوابط اقدام شود.