مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1156
  • 1402/08/23-17:41
  

به قید فوریت هرگونه ارائه خدمات تخصصی و کارشناسی خارج از سامانه سانکا متوقف گردد/الزام ارجاع امور تخصصی در سامانه سانکا

توسط مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهادکشارزی ابلاغ شد: الزام ارجاع امور تخصصی و کارشناسی در سامانه سانکا

به قید فوریت هرگونه ارائه خدمات تخصصی و کارشناسی خارج از سامانه سانکا متوقف گردد

موضوع ارجاع امور تخصصی و کارشناسی در سامانه سانکا و همکاری قانونی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط توسط مدیرکل  دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهادکشارزی به سازمان جهادکشاورزی استان ها ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در ابلاغیه وزارت جهادکشاورزی آمده است: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان بزرگترین سازمان غیردولتی مردم نهاد بخش کشاورزی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات قانون تاسیس و آئین نامه اجرایی آن وظیفه اجرای امور تصدی گری وزارت متبوع و سازمان های تابعه را بر عهده دارد و در این راستا به منظور تسریع و تسهیل امر خدمت رسانی به مردم عزیز و تولید کنندگان بخش کشاورزی پیرو مقررات مذکور و تفاهم نامه های منعقده فیمابین دستگاه های تابعه وزارت جهادکشاورزی با آن سازمان بخش وسیعی از خدمات فنی و اجرایی وزارت اعم از صدور پروانه تاسیس پاسخ به استعلامات صدور گواهی و ... به سازمان مذکور تفویض گردیده و سازمان موصوف متعهد شده است که با طراحی سامانه های هوشمند کلیه فرآیندهای تصدی گری تفویض شده به خود را در سامانه سانکا (سامانه ای که به کلیه سامانه های دولتی و دستگاه های نظارتی کشور لینک شده است) به صورت شفاف عدالت محور و هوشمند پیاده و تعرفه های ابلاغی را به طور دقیق در سامانه درج و بر نحوه اجرای صحیح آن نظارت مستمر اعمال نماید.

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: نظر به این که بر اساس اطلاعات موثق واصله به این دفتر در اکثر مواقع سازمان های جهاد کشاورزی استان ها ضمن عدم توجه به جایگاه عظیم این سازمان مردم نهاد انجام برخی از خدمات تخصصی تفویض شده به سازمان موصوف الذکر را بر خلاف مقررات ابلاغی با اعمال سلیقه خارج از سامانه سانکا به صورت مستقیم و بدون اعمال نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها به برخی از اشخاص فاقد صلاحیت ارجاع می نمایند.

در ابلاغیه مذکور تأکید شده است: با امعان نظر به وظایف محوله سازمان یاد شده مقتضی است سازمان های جهادکشاورزی استان ها ضمن تجدید نظر در نگرش خود نسبت به جایگاه قانونی خانواده بزرگ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که با همکاری ۲۷۰ هزار نفر از کارشناسان متخصص کشاورزی و منابع طبیعی عهده دار امر خدمت رسانی به مردم و تولید کنندگان کشور است، به قید فوریت هرگونه ارائه خدمات تخصصی خارج از سامانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (سانکا) متوقف و ترتیبی اتخاذ گردد که در آتی کلیه امور تخصصی موضوع مواد (2) الی (7) آئین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را صرفا با مدیریت سازمان مذکور از طریق سامانه آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار و مراتب نتیجه را حداکثر لغایت تا تاریخ 15 آذرماه سالجاری به این دفتر منعکس نمایند.