مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1160
  • 1402/08/23-17:51
  

معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

مطابق ماده (۶) قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام شد: معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

مطابق ماده (۶) قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اعضای انتصابی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، آقایان حسن رکنی و رحمان وهاب زاده به عنوان نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی، محمد شاهدی به عنوان نماینده وزیر علوم، تحــقیقات و فناوری، شاهپور رجایی به عنوان نماینده وزیر نیرو و علیرضا نورمحمدی به عنوان نماینده رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی معرفی شدند.

شایان ذکر است، شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور متشکل از  پانزده نفر اعضای انتخابی (۱۰ نفر) و انتصابی (۵ نفر) می باشد.