مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1233
  • 1402/12/24-12:29
  

قدر دانی

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی از خانم مهندس نیک نیا قدردانی کرد.

آقای دکتر رفیعی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی با ارسال لوحی از زحمات خانم مهندس نیک نیا با عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان قدر دانی کرد.