مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1237
  • 1403/01/06-13:40
  

پیگیری الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی

نایب رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به استان ها خواستار شد: پیگیری الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی

نایب رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، نقش و رسالت این سازمان در تحقق شعار سال را تبیین و پیگیری الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در بخش از نامه نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آمده است: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان فراگیرترین نهاد مردمی-دانش بخش کشاورزی و مجری سیاست های دولت در عرصه صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی، پس از بررسی های کارشناسی و فنی، برخی از مهمترین الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه تولید در کشاورزی را احصاء نموده و اميدوار است با همت مضاعف مسؤولان، مشاركت حداكثري ظرفيت هاي مردمي و بسيج همه امكانات و ظرفيت ها، بتواند شعار امسال را به خوبي محقق كرده و فرصت هاي بي بديلي را پيش روي كشور به ويژه بخش كشاورزي قرار دهد.

بر این اساس، تسهيل و تسريع در صدور مجوزها به عنوان دروازه ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی، اصلاح ضوابط مربوط به فواصل و حرایم واحدهای تولیدی، رفع موانع ذهنی، اجتماعی و فرهنگی اساسی ترین موانع پیش روی تولید، ایجاد انسجام و يكپارچگي مرجع صدور مجوزها و تسریع جریان ورود دانش به عرصه های تولید از مهمترین موارد احصا شده توسط این سازمان برای تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی می باشد.

در بخش پایانی این نامه آمده است: در راستای تحقق شعار سال و جذب سرمایه های مردمی، آنچه که رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد، در کنار پیگیری رفع موانع تولید از دستگاه های ذیربط، باید اجرای برنامه های ابلاغی، به ویژه اجرای طرح "سهم بری دانش از تولید"، توسعه شبكه غيردولتي و زيرساخت هاي مورد نياز براي انتقال و اشاعه دانش و فن آوري هاي جديد در كشاورزي و کاهش زمان بری صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به صورت برنامه ای شفاف، عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود و موانع پیش روی که متقاضیان، سرمایه گذاران و کارآفرینان در فرآیند اجرایی با آن مواجه و یا اعلام می نمایند، در قالب پیشنهاد به سازمان مرکزی منعکس شود تا از طریق مراجع ذیربط مورد پیگیری واقع شود.