مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1239
  • 1403/01/14-17:22
  

الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی

الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی

• تسهيل و تسريع در صدور مجوزها به عنوان دروازه ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی

• اصلاح ضوابط مربوط به فواصل و حرایم واحدهای تولیدی

• رفع موانع ذهنی، اجتماعی و فرهنگی

• ایجاد انسجام و يكپارچگي مرجع صدور مجوزها

• تسریع جریان ورود دانش به عرصه های تولید