مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1240
  • 1403/01/14-17:25
  

انتصاب نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

طی احکام جداگانه ای توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد:

انتصاب نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

مهندس حجت اله علیمحمدی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی احکام جداگانه ای نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، طی احکام جداگانه ای، دکتر حمیدرضا نصیری، به عنوان نایب رییس، مهندس محسن کمال الدینی به عنوان دبیر و مهندس حمیدرضا شمسی خانی به عنوان خزانه دار شورای مرکزی منصوب شدند.