مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1246
  • 1403/01/20-18:01
  

تقویت تعاملات و همکاری های مشترک بین سازمانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور: تقویت تعاملات و همکاری های مشترک بین سازمانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: برای ارائه خدمات بهتر به مردم و برطرف کردن مشکلات مبتلابه، بایستی تعاملات و همکاری های مشترک فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشورتقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس حجت اله علیمحمدی در دیدار با سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به ضرورت و اهمیت تعاملات سازمانی، اظهار داشت: با توجه به نقش سازمان در امر امنیت غذایی و تولید غذای سالم و همچنین حساسیت و پیچیدگی های موجود در فرآیند صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی و نظارت بر آنها، تقویت تعاملات و هماهنگی های مشترک دو سازمان امری ضروری می باشد.
مهندس علیمحمدی با تأکید بر انسجام و یکپارچگی سامانه های مرتبط با صدور مجوزها و فرایند نظارت، تصریح کرد: برای تسهیل و آسان سازی کار مردم و کارشناسان، بایستی یکپارچی و هماهنگی لازم در سامانه های سانکا و مونیتورینگ ایجاد شود.
رییس سازمان مرکزی گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت تولید محصولات سالم و ارگانیک و کاهش مصرف سموم، انتظار می رود سازمان حفظ نباتات کشور با انجام حمایت های مورد نیاز زمینه احیای مراکز تولید عوامل بیولوژیک (انسکتاریوم ها) را فراهم نماید.
سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور نیز در این دیدار، با اعلام آمادگی برای تقویت و توسعه همکاری  های مشترک گفت: امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی موجود در سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فرآیندهای مربوط به صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی به گونه ای تسهیل و تسریع شود تا ضمن فراهم آوردن زمینه تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم کشاورزی، مردم به راحتی بتوانند انتفاع لازم را داشته باشند.