مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 187
  • 1398/09/19-14:13
  

اطلاعیه

قابل توجه اعضای دارای پرانه اشتغال فاقد اعتبار

در راستای سیاستهای تشویقی شورای مرکزی اعضای دارنده پروانه اشتغال در سنوات قبل بدون پرداخت مالی میتوانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام نمائید 

همچنین آندسته از اعضای حقیقی و حقوقی که درخواست رتبه بندی آنها در کمیته های استانی بررسی و مورد موافقت قرارگرفته است و به دلیل مشکل مالی و عدم پرداخت هزینه فرآیند رتبه بندی ، گواهی رتبه بندی ، برایشان صادر نشده است میتوانند بدون پرداخت تعرفه در سامانه ارجاع کارثبت نام نموده و از محل اولین دستمزد ارجاع کار هزینه های مربوطه  از طریق سامانه کسر خواهد شد