مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 264
  • 1398/12/26-13:16
  

تاثیرات کرونا ویروس براشتغال و تولید در بخش کشاورزی

✅نامه مهندس روئین تن به جناب آقای دکتر رمضان نژاد رئیس سازمان مرکزی ، آقای دکتر حاتمی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مهندس حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خوص تاثیرات کرونا ویروس بر اشتغال و تولید در بخش کشاورزی 🔹در این نامه تاثیرات این ویروس را در وضعیت تولید و اشتغال موجود ، تولید و اشتغال در آینده و پیشنهاد در جهت برون رفت از بحران ذکر گردیده است