مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 267
  • 1399/01/05-11:06
  

اطلاعیه

اطلاعیه


به اطلاع اعضا ، بهره برداران ،مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و کلیه ذینفعان سازمان میرساند به دلیل شرایط موجود در کشور و اهمیت سلامت مخاطبین سازمان و‌ همچنین همراه و همگام بودن با کادر بهداشت و درمان استان در قطع زنجیره انتقال کرونا ویروس ، ارائه خدمات تا اطلاع ثانوی به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی انجام خواهد شد.


سامانه عضویت،رتبه بندی و ارجاع کار

 http://37.152.178.122

سامانه آموزش
 http://185.94.98.166

سامانه پنجره واحد (صدور پروانه)

www.eagri.maj.ir

وبسایت خبری سازمان:

Www.agriksh.ir

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان:

🆔@nezamksh

ارتباط با ادمین کانال روابط عمومی :

🆔@agriksh

ارتباط با ادمین کانال آموزش :

🆔@skilltrainingksh