مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 268
  • 1399/01/05-11:16
  

جایگاه پروانه اشتغال

جایگاه پروانه اشتغال

تبیین و تشریح جايگاه قانونی پروانه اشتغال توسط رییس سازمان مرکزی:

🔸در پی ابهامات طرح شده از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي در خصوص جايگاه پروانه اشتغال صادره توسط سازمان نظام مهندسی و عدم رعايت اخذ پروانه اشتغال معتبر به هنگام تنظيم قرارداد براي بهره مندي از خدمات حرفه ای اعضاء؛ رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان استان ها، جايگاه قانونی پروانه اشتغال را تبیین و تشریح کرد.