مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 270
  • 1399/01/05-14:05
  

رمز اقتدار سازمان پروانه اشتغال صادره برای اعضاء می باشد

رمز اقتدار سازمان پروانه اشتغال صادره برای اعضاء می باشد

🔸رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری زنده با رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: در سال پیش رو تأکید سازمان در امور صنفی و حرفه ای، تبیین و ارتقای جایگاه قانونی پروانه اشتغال می باشد چرا که این موضوع منجر به اقتدار سازمانی می گردد.

🔸به گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی، شاهرخ رمضان نژاد با تأکید بر جایگاه قانونی پروانه اشتغال، تصریح کرد: تمامي اعضاي سازمان در سراسر كشور براي انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تحت ارايه خدمات تخصصي به بخش و بخش خصوصي ملزم به داشتن پروانه اشتغال مي باشند.

🔸وی اظهار داشت: انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي از سوي اعضاي سازمان بدون پروانه اشتغال و يا پروانه اشتغال فاقد اعتبار، تخلف انتظامي بوده و در صورت ارتكاب، مطابق قوانين و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

🔸رییس سازمان مرکزی گفت: اعضاي سازمان موظف به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در كليه اسناد مربوط به ارائه خدمات به بهره مندان از خدمات خود مي باشند.

🔸رمضان نژاد تصریح کرد: هر گونه سهل انگاري، قصور و كتمان در اين خصوص، تخلف انتظامي است و در صورت اطلاع در هر زمان مطابق ضوابط و مقررات مرتبط به هيأت هاي انتظامي معرفي مي شوند و ضمانت اجرایی موضوع نیز مواد (۲۵) تا (۳۱) قانون تاسیس می باشد.

🔸رییس سازمان مرکزی گفت: با راه اندازی سامانه اصالت سنجی پروانه اشتغال و عضویت، تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی می توانند در زمان ارجاع کار و عقد قرارداد، اصالت پروانه اشتغال ارائه شده توسط متقاضیان را بررسی نمایند.