مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 578
  • 1399/12/14-08:54
  

حمایت از حقوق مالکیت فکری اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

حمایت از حقوق مالکیت فکری اعضا

با سلام

احتراما، نظر به ماهیت دانشی و تخصصی این سازمان ،  حمایت و پشتیبانی از  صاحبان ایده ، مخترعان ، نوآوران، نوآفرین ها و پیشگامان  امر تولید و معرفی دانش ، روش و رویه های جدید در کشاورزی ، رسالت و از اولویت برنامه های می باشد .

در این ارتباط مستندات قانونی مربوط به ثبت اختراع شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی کیمیاکاران هامون  از اعضای حقوقی این سازمان که مخترع آقای حمید امیر سیدی است ،  مبنی بر ثبت اختراع :  سامانه زیر سطحی به منظور گرمایش ، سرمایش و تهویه  دریچه عمودی تهویه اتوماتیک گلخانه  فیکسچر ( قفل کن پوشش پلاستکی ) یکپارچه کننده و قطعات رابط در گلخانه  ناودانی یکپارچه آلومینیومی مجهز به قفل کن پوشش گلخانه  که به گلخانه ایرانی فراز موسوم است ؛  ارسال می شود .