مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 584
  • 1400/01/18-09:30
  

خدمات تلقیح مصنوعی

خدمات تلقیح مصنوعی

باسلام،

احتراماً، با توجه به سوال برخي استانها در خصوص ارائه خدمات تلقيح مصنوعي از سوي دانش آموختگان رشته دامپروري عضو اين سازمان، موارد زير به آگاهي مي رسد:

 براساس مفاد بندهاي (6)  ماده (4) و بند (14) ماده (14) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران  تدوين دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه اي و صدور پروانه براي امور مشاوره اي و خدمات مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي منحصراً از اختيارات اين سازمان مي باشد و در بند (ع) ماده (1) آيين نامه اجرايي  قانون تاسيس سازمان مصوب هيات محترم وزيران به شماره 213583 /ت34482ﻫ مورخ 1/11/1391 پروانه های صادره از سوی این سازمان اینگونه تعریف شده است: "پروانه مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد" و نیز مطابق ماده 7 آیین نامه مذکور دامنه و برخي از زمينه هاي فعاليت اعضاي سازمان را به اين شرح تعيين و برشمرده است:" مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي ميتوانند در زمينه خدمات تخصصي از قبيل مطالعه، طراحي، اجراء، نظارت بر اجراء، راه اندازي، بهره برداري، كنترل و بازرسي، ارزيابي، تحقيق، تشخيص، مشاوره، اظهارنظر فني، نظارت بر توليد كه در چارچوب معيارهاي تخصصي در زمره امور حرفه اي مندرج در گواهي رتبه بندي و پروانه موضوع قانون مي باشد، فعاليت نمايند"

در اجراي وظايف و اختيارات قانوني ؛ عمليات تلقيح مصنوعي در زمره  خدمات تخصصي قابل ارايه توسط اعضاي  رشته تحصيلي مهندسي دامپروري و علوم دامي داراي صلاحيت و پروانه  از سازمان مي باشد .

با عنايت به مراتب مذكور؛ دانش آموختگان رشته مهندسي دامپروري درمقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در گرايش هاي مختلف به شرط داشتن پروانه معتبر از سازمان مجاز به ارايه خدمات تلقيح مصنوعي در راستاي ارايه خدمات تخصصي به بهره مندان مي باشند. همچنين در راستاي دستور العمل صنفي ـ حرفه اي  نحوه اطلاع رساني و تبليغ اعضاي حقيقي و حقوقي مصوب شوراي مركزي؛ دارندگان پروانه ( حقيقي و حقوقي )  مي توانند محل فعاليت حرفه اي خود را  تحت عنوان " مركز خدمات كشاورزي ومنابع طبيعي غيردولتي "  راه اندازي و داير نمايند و صلاحيت هاي مندرج در پروانه از جمله تلقيح مصنوعي را در انواع نشان هاي حرفه اي خود و در اقلام تبليغي و اطلاع رساني نظير كارت ويزيت، تابلوي محل فعاليت بصورت فيزيكي و در فضاي مجازي؛  بصورت عمومي اطلاع رساني نمايند.

علاوه بر جايگاه قانوني  ياد شده در خصوص صلاحيت ارايه خدمات تخصصي تلقيح مصنوعي توسط دانش آموختگان دامپروري؛  در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي نيز در دستورالعمل تركيب نيروي انساني ابلاغي وزير محترم جهاد كشاورزي در تاريخ 19/11/95 براي مراكز مرتبط با اين سازمان  به جايگاه و صلاحيت هاي مندرج در  پروانه صادره اين  سازمان و صلاحيت تلقيح مصنوعي براي دانش آموختگان مهندسي دامپروري در ارايه خدمات تخصصي  به شرح زير  تصريح  شده است:

1- مركز تلقيح مصنوعي به مركزي اطلاق مي گردد كه بر اساس مجوز سازمان نظام مهندسي كشاورزي در قالب پست يا واحد تلقيح مصنوعي تاسيس و در چارچوب سياستها، ضوابط وبرنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي مطابق با وظايف مندرج و محدوده تعيين شده در پروانه صادره نسبت به ارائه خدمات مربوط به تلقيح مصنوعي دام براي متقاضيان فعاليت مي نمايند.

2- به استناد دستورالعمل ساماندهي و استقرار شبكه تلقيح مصنوعي دام كشور ابلاغي معاون محترم امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي، پروانه فعاليت تلقيح مصنوعي: مجوزي است كه به درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق با مفاد اين دستورالعمل و رعايت ساير ضوابط و مقررات توسط سازمان نظام مهندسي صادر و دارنده آن مجاز به انجام عمليات تلقيح مصنوعي در محدوده تعيين شده در پروانه مي باشد.

بر اين اساس اعلام ميدارد دستورالعمل شماره 31612/020 مورخ 27/12/99 وزير محترم جهاد كشاورزي كه در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون افزايش بهره وري  براي مراكز مرتبط با سازمان نظام دامپزشكي صادر شده است و نافي وظايف و اختيارت اين سازمان در دستورالعمل صادره براي مراكز مرتبط با اين سازمان در حوزه تلقيح مصنوعي نمي باشد و اعضاي واجد شرايط در حوزه دامپزشكي را براي انجام اين فعاليت تعريف و تعيين نموده است.

براين اساس و پيرو ابلاغيه شماره 98/4152/س/ن مورخ 25/8/1398  ضرورت دارد حمايت لازم از حقوق صنفي اعضاي سازمان در برخورداري از مزاياي حرفه اي صورت پذيرد و مسايل و مشكلات اعضا در اين  خصوص را  جهت پيگيري و رسيدگي به اين سازمان اعلام نماييد.