مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 595
  • 1400/01/21-15:25
  

بازدید

بازدید از مراحل ساخت سازه گلخانه آقای عزیزی

✅موضوع :بازدید از مراحل ساخت سازه گلخانه آقای عزیزی
🔹تاریخ بازدید 1400/1/21
🔹مکان:روستای جعفر آباد دهستان میان دربند
🔷مراحل پیشرفت فیزیکی:اجرای پروسه لوله گذاری ها
🔷کارشناس بازدید کننده: آقای مهندس شریفی
🔷مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی سبز اندیشان کشت گستر رویان

🆔@nezamksh