مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 598
  • 1400/01/23-08:28
  

بازدید

بازدید و راست آزمایی نقشهutm باغ آقای غلامرضا پروینی جهت احداث و اخذ مجوز خانه کارگری

✅موضوع :بازدید و راست آزمایی نقشهutm باغ آقای غلامرضا پروینی جهت احداث و اخذ مجوز خانه کارگری
🔹تاریخ:21فروردین1400
🔹نتیجه:ارجاع به نقشه بردار جهت اصلاح نقشه بدلیل عدم ثبت فواصل و نقاط ثابت
🔹مکان:روستای سهنله
🔹کارشناس:مسعود واحدی
♻️مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ندای سلامت خاک حومه مرکزی سنقر