مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 599
  • 1400/01/23-08:31
  

بازدید

بازدید از زمین آقای هژیر بهرامی جهت احداث گلخانه

✅موضوع :بازدید از زمین آقای هژیر بهرامی جهت احداث گلخانه
🔹تاریخ:22فروردین1400
🔹مکان:روستای شالی آباد
🔹کارشناس:خانم مهندس سمیه مظفری
♻️مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی نگین دانه روانسر