مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 601
  • 1400/01/23-08:40
  

پایش آفت سنک بذر خوار کلزا

پایش آفت سنک بذر خوار کلزا

موضوع : پایش آفت سنک بذر خوار کلزا
🔹تاریخ :۲۲ فروردین ۱۴۰۰
🔹مکان:روستای توللی
🔹کارشناس :مژده زردویی
♻️مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی کشت و کار الهیارخانی