مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 602
  • 1400/01/23-08:41
  

پلاک کوبی دام سبک و سنگین

پلاک کوبی دام سبک و سنگین

✅موضوع فعالیت: پلاک کوبی دام سبک و سنگین
🔹مکان :شهرستان ثلاث باباجانی
🔹زمان : 1400/01/21
🔹کارشناس : مهندس رقیه رحمانی و مهندس شادیه محمدی
🔹مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی رهروان کشت و زرع زاگرس

🆔@nezamksh