مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 603
  • 1400/01/23-08:42
  

آموزشی

برگزاری دوره های تخصصی پرورش زنبور عسل و بازدید از زنبورستان های مناطق غربی استان

موضوع فعالیت : برگزاری دوره های تخصصی پرورش زنبور عسل و بازدید از زنبورستان های مناطق غربی استان
🔹کارشناس : دکتر ابراهیم باباخانی
♻️مرکز‌خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی تخصصی دامپروری

🆔@nezamksh