مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 635
  • 1400/02/05-08:30
  

فتوسنم

#مراکز_‌خدمات_ کشاورزی_ غیر دولتی _دانش محور

#فتوسنم

#مراکز_‌خدمات_ کشاورزی_ غیر دولتی _دانش محور

✅موضوع فعالیت : نصب تله های فرمونی دلتا در باغات سیب گهواره جهت پیش آگاهی و کنترل شیمیایی کرم سیب و تعیین زمان مناسب سمپاشی علیه آفت کرم سیب در باغات گهواره

🔹تاریخ بازدید : 28 فرودین 1400
🔹 مکان : استان کرمانشاه ،شهرستان دالاهو شهر گهواره

🔹کارشناس بازدید کننده: لقمان برونسرا

♻️مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی میخک ارغوان دالاهو

@nezamksh

@nezammohandesikeshavarzi