مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 665
  • 1400/03/09-11:18
  

تعیین درصد دریافتی از امور ارجاعی مستقیم و حق النظاره آن

تعیین درصد دریافتی از امور ارجاعی مستقیم و حق النظاره آن

احتراما ، دراجرای  بند (3) ماده (7) ، دستورالعمل داخلی شورای مرکزی ، مصوبه شورای مرکزی در خصوص تعیین درصد دریافتی از امور ارجاعی مستقیم و حق النظاره آن  ، که درجلسه  مورخه 8/11/1399 به تصویب رسید است ؛  بپیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.