مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 703
  • 1400/05/23-12:48
  

#در_مسیر_دانش_گستری

🔻سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد:

#در_مسیر_دانش_گستری

🔻سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد:

✅ویژه نامه "خیرین اجتماعی-آموزشی"

🔸ویژه نامه "خیرین اجتماعی-آموزشی" مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی سنم با برخی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی و مهارت آموزان موفق در مناطق مختلف کشور می باشد.

🔸هدف این ویژه نامه معرفی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان "خیرین اجتماعی-آموزشی" به جامعه کشاورزی کشور و تبیین اثرات حضور و فعالیت آنها در ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان بخش کشاورزی می باشد.

⛓لینک مشاهده و دانلود در پایگاه اطلاع رسانی سنم:
http://agrieng.org/orgreport/item/2528-05231