مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 704
  • 1400/05/31-13:27
  

#فتوسنم

#مراکز_خدمات_کشاورزی _غیر دولتی

#فتوسنم

#مراکز_خدمات_کشاورزی _غیر دولتی


✅ موضوع : برداشت ۵ نوع گیاه دارویی تاتوره ، تخم کتان، زیره سبز و گلرنگ در مزرعه تحقیقاتی

🔹مکان : شهرستان سنقر و کلیایی

🔹زمان : 17\5\1400

🔹کارشناس : ‌ رخسار سبحانی

🔹اهداف: شناسایی گیاهان دارویی سازگار با شرایط اقلیمی منطقه با هدف ترویج و توسعه سطح زیر کشت آن

@nezamksh