مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 859
  • 1401/06/24-14:54
  

شرایط بهره مندی از ارجاع کار هوشمند

توسط سازمان مرکزی اعلام شد: شرایط بهره مندی از ارجاع کار هوشمند

پیرو راه اندازی سامانه ارجاع کار هوشمند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شرایط بهره مندی از ارجاع کار هوشمند، توسط سازمان مرکزی اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، داشتن رتبه مشاوره یاپیمانکاری، داشتن پروانه اشتغال معتبر،داشتن صلاحیت ارجاع کار دررشته فعالیت مورد نظر، درج شماره شبای بانکی مورد تایید شرکت شاپرک و ارائه مختصات جغرافیایی(lat و long)محل سکونت یا یکی از محل های فعالیت حرفه ای دارای مجوز ازسازمان نظام مهندسی از شرایط مهم و اساسی ارجاع کار هوشمند برای کارشناسان عضو این سازمان می باشد.

گفتنی است،مدرک احراز محل سکونت در شهر؛ اجاره نامه یا سند مالکیت مسکونی و برای محل سکونت در روستا؛هرگونه مدرک دال بر سکونت (قبض آب، برق و تلفن، تأیید شورایاری و ...) می باشد.

🔸همچنین در صورت انتخاب یکی از محل های حرفه ای دارای مجوز از سازمان (مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی)، مدیر مرکز مربوطه می بایست در کارتابل خود نسبت به تایید و قبول کارشناس مورد نظر اقدام نماید.