مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 860
  • 1401/06/24-14:58
  

امکان ثبت موقعیت جغرافیایی محل فعالیت شاغلین حرفه ای

امکان ثبت موقعیت جغرافیایی محل فعالیت شاغلین حرفه ای

به اطلاع شاغلین حرفه ای سازمان خصوصا اعضای مراکز خدمات غیر دولتی می رساند:

امکان درج مختصات جغرافیایی از منو ویرایش اطلاعات حذف و در زیر سیستم عضویت، منویی با عنوان درج و ویرایش مختصات جغرافیایی محل فعالیت اضافه گردید که اعضای سازمان میتوانند از این منو به منظور درج مختصات جغرافیایی محل فعالیت خود اقدام فرمایند. درخواست ثبت شده توسط عضو، پس از تایید راهبر استان در سامانه اعمال خواهد شد. بدیهی است در آینده نزدیک، یکی از آیتم های ملاک ارجاع کار مختصات جغرافیایی درج شده، خواهد بود.
هر عضو در سال دو مرتبه (شش ماه یکبار) می تواند نسبت به تغییر محل فعالیت حرفه ای اقدام نماید.

موضوع مربوط به درج مختصات جغرافیایی به درخواست های انتقال نیز اضافه گردید و از این پس اعضا هنگام درخواست انتقال ( استان، شهرستان، بخش، دهستان، روستا) میتوانند نسبت به درج مختصات جغرافیایی اقدام نمایند.

ضمنا اعضای مراکز خدمات غیر دولتی برای درج مختصات جغرافیایی با دو گزینه مختصات جغرافیایی خودم یا مختصات جغرافیایی مرکز خدمات مواجه خواهند شد که لازمست گزینه دوم یعنی مختصات جغرافیایی مرکز خدمات انتخاب شود و چون قبلا مختصات مکانی شرکت درج شده نیازی به ورود مجدد نیست.