مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 871
  • 1401/06/30-14:32
  

جانمایی و طراحی هانگار ماشین آلات کشاورزی به سازمان نظام مهندسی استان واگذار شد

جانمایی و طراحی هانگار ماشین آلات کشاورزی به سازمان نظام مهندسی استان واگذار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه پیرو هماهنگی و مذاکرات انجام شده بین سازمان نظام مهندسی و اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی امور مشاوره، امکان سنجی و طراحی هانگار ماشین آلات کشاورزی به نظام مهندسی واگذار شده است.

لازم به ذکر است پس از تنظیم دستورالعمل استانی، کار به کارشناسان مرتبط با رشته های ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ارجاع خواهد شد.