مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 892
  • 1401/07/28-11:21
  

خدمات رفاهی

بن تخفیف خرید از فروشگاه

به منظور ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان و برخورداری از تخفیفات ویژه اعضای سازمان می توانند جهت دریافت بنهای تخفیف خرید از فروشگاه پوشاک کایا و وزیری به مدیریت روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.