مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 981
  • 1401/12/10-22:25
  

اطلاعیه مشترک شماره ۹ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

تخلفات داوطلبان عضویت در شوراهای استانی و عوامل اجرایی سازمان

در راستای نظارت بر حسن برگزاري ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی ضروری است داوطلبان عضویت در شوراهای استانی و همکاران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اهتمام لازم را در جهت رعایت موارد زیر معمول نمایند:

🔸گزارش گیری از داده های مربوط به اعضای سازمان در سامانه سانکا توسط عوامل اجرایی سازمان تا زمان برگزاری انتخابات ممنوع می باشد.

🔸 هرگونه ثبت نام يا تمديد عضويت اعضاي سازمان به صورت گروهي توسط عوامل اجرایی، عوامل واحدهاي اجرايي و اعضاي سازمان، ممنوع می باشد.

🔸 تبلیغات زود هنگام و قبل از شروع تاریخ تبلیغات انتخاباتی توسط داوطلبان ممنوع می باشد.

🔸بدیهی است در صورت مشاهده هر کدام از موارد یاد شده، با مرتکبین مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

⛓مشاهده اطلاعیه شماره ۹