مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 982
  • 1401/12/11-12:55
  

برگزاری کلاس آشنایی با سامانه امور اراضی

کلاس آشنایی با سامانه امور اراضی برای اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک با امور اراضی برگزار شد

پس از مبادله تفاهم نامه همکاریهای مشترک نظام مهندسی با مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه در دو بخش حفظ کاربری و واگذاری اراضی و تعریف فرایند و روش انجام کار اجرای مفاد تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی سنم کرمانشاه کلیه مراحل اخذ مدارک و تشکیل پرونده های حفظ کاربری و واگذاری اراضی در بستر سامانه سازمان امور اراضی کشور انجام می شود.

برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی امور اراضی به اعضای سازمان بر اساس تعرفه های مصوب انجام و موجب اشتغال و افزایش درآمدهای اعضا  خواهد شد.

با توجه به اینکه برای انجام کار مراکز خدمات غیر دولتی چند منظوره در اولویت هستند امروز اولین جلسه آموزشی سامانه امور اراضی برای مراکز غیر دولتی شهرستان کرمانشاه با تدریس آقای مهندس عمرانی برگزار شد.

لازم به ذکر است افراد دعوت شده به این کلاس همگی دوره های آموزشی امور اراضی را در سال 1398 گذرانده و دارای معرفینامه از طرف مراکز غیر دولتی به عنوان کارشناس امور اراضی هستند.