مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 990
  • 1401/12/21-12:06
  

قابل توجه داوطلبان عضویت در شورا (کارکنان بخش دولتی)

قابل توجه داوطلبان عضویت در شورا (کارکنان بخش دولتی)/نحوه بارگذاری مدارک داوطلبی

بـرای دریـافت گـواهی نـداشتن سـوء شـهرت شـغلی داوطلبان شـاغل در دستـگاه های دولتـی (وزارتخانه ها/ادارات/موسسات/شرکت ها و ...)، داوطلبان بایستی با مراجعه به محل اشتغال خود نسبت به ثبت نامه صادره مربوطه در دبیرخانه محل اشتغال اقدام نماید و در مهلت مقرر برای تکمیل اطلاعات، پاسخ استعلام مربوطه و یا رسید ثبت نامه مربوطه در دبیرخانه دستگاه اجرایی را (در صورتی که در مهلت ۱۵ روز پاسخی از دستگاه مربوطه دریافت نشود) بارگذاری نماید.

کمیته اجرایی انتخابات استان