مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 993
  • 1401/12/27-14:58
  

کاشت یک میلیارد درخت در کشور شدنی است

عضوهیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت:کاشت یک میلیارد درخت در کشور شدنی است نیازمند یک طرح پایدار و مدیریت دقیق هستیم

وحید اعتماد عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود: با توجه به تخریب منابع طبیعی و جنگل‌های کشور طی سالیان گذشته، باید ده‌ها میلیارد اصله درخت در رویشگاه‌های مختلف و متناسب با شرایط اقلیمی و بیولوژیکی مناطق مختلف کاشته شود.

افزایش جمعیت، توسعه صنایع آب‌بر، کاهش بارندگی و خشکسالی را از عومل تخریب جنگل‌ها و مراتع است، برای نجات آنچه از دست داده‌ایم نیاز به بازسازی منابع طبیعی با مشارکت مردم، صنایع و بخش خصوصی داریم و این بازسازی مراحلی دارد که باید رعایت شود.

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، پشتوانه‌های لازم را به لحاظ فنی و علمی دارد، ما به هیچ وجه مشکلی از نظر موضوعات فنی کاشت درخت نداریم، اما باید از فناوری‌های نوین استفاده کنیم.

نگهداری، محافظت و پرورش نهال‌های کاشته شده و نظارت بر اجرا از مراحل مهم طرح کاشت یک میلیارد درخت است.

اکوسیستم‌ها و عرصه‌های منابع طبیعی، تولیدکننده اکسیژن و آب هستند و از این رو باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرند.


کاهش درجه حرارت، کنترل ریزگردها، تولید فضای سبز، جلوگیری از تخریب سرزمین و حفظ ارزش های محیط زیستی از جمله ضروریات درختکاری در جهان است.