مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

جلسه شورای استان در مورخه 1403/02/05 با حضور آقای مهندس حیدری مقدم مدیرعامل موسسه صندوق مشترک استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور 8 نفر از اعضای شورا برگزار گردید.

جلسه شورای استان در مورخه 1403/02/05 با حضور آقای مهندس حیدری مقدم مدیرعامل موسسه صندوق مشترک استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور 8 نفر از اعضای شورا برگزار گردید.

1403/02/08-12:54

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور: واگذاری فعالیت‌های تصدی گری مراکز خدمات جهادکشاورزی به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور: واگذاری فعالیت‌های تصدی گری مراکز خدمات جهادکشاورزی به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

1403/01/26-19:18

مصوبه شورای قیمت ‌گذاری و اتخاذ سیاست ‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ شد.

مصوبه شورای قیمت ‌گذاری و اتخاذ سیاست ‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ شد.

1403/01/26-13:56

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور: تقویت تعاملات و همکاری های مشترک بین سازمانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور: تقویت تعاملات و همکاری های مشترک بین سازمانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است

1403/01/20-18:01

استخدام ۲ هزار نیروی متخصص در وزارت جهاد کشاورزی

استخدام ۲ هزار نیروی متخصص در وزارت جهاد کشاورزی

1403/01/20-12:53

در دیدار رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با رییس سازمان مرکزی تأکید شد: واگذاری امور تصدی گری مراکز جهادکشاورزی به بخش غیردولتی در دستور کار می باشد

در دیدار رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با رییس سازمان مرکزی تأکید شد: واگذاری امور تصدی گری مراکز جهادکشاورزی به بخش غیردولتی در دستور کار می باشد

1403/01/20-12:51

در دیدار رییس سازمان مرکزی با رییس سازمان امور اراضی کشور تأکید شد: استفاده از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کاهش تصدی گری های دولت در حوزه امور اراضی

در دیدار رییس سازمان مرکزی با رییس سازمان امور اراضی کشور تأکید شد: استفاده از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کاهش تصدی گری های دولت در حوزه امور اراضی

1403/01/18-18:40

در دیدار رييس سازمان شيلات ايران با رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي کشور تاکید شد: رفع موانع تولید جهش توليد را رقم خواهد زد

در دیدار رييس سازمان شيلات ايران با رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي کشور تاکید شد: رفع موانع تولید جهش توليد را رقم خواهد زد

1403/01/18-18:37

طی احکام جداگانه ای توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد:

طی احکام جداگانه ای توسط رییس سازمان مرکزی انجام شد:

1403/01/14-17:25

الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی

الزامات تسهیل و تسریع ورود مردم به عرصه های تولید در بخش کشاورزی

1403/01/14-17:22

12345678910...