مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

تبریک اعیاد شعبان

تبریک اعیاد شعبان

1399/01/09-12:04

🏢ساختمان مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

🏢ساختمان مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

1399/01/09-12:03

✅رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری زنده با معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی استان ها:

✅رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری زنده با معاونین برنامه ریزی و کارآفرینی استان ها:

1399/01/09-12:01

راه اندازی 3 مرکز جدید توان افزایی و مهارت آموزی غیردولتی در استان کرمانشاه

راه اندازی 3 مرکز جدید توان افزایی و مهارت آموزی غیردولتی در استان کرمانشاه

1399/01/06-13:32

رمز اقتدار سازمان پروانه اشتغال صادره برای اعضاء می باشد

رمز اقتدار سازمان پروانه اشتغال صادره برای اعضاء می باشد

1399/01/05-14:05

رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری زنده با رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

رییس سازمان مرکزی در ارتباط تصویری زنده با رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

1399/01/05-14:04

جایگاه پروانه اشتغال

جایگاه پروانه اشتغال

1399/01/05-11:16

اطلاعیه

اطلاعیه

1399/01/05-11:06

برنامه فعالیت اداری سازمان

برنامه فعالیت اداری سازمان

1398/12/26-14:18

✅نامه مهندس روئین تن به جناب آقای دکتر رمضان نژاد رئیس سازمان مرکزی ، آقای دکتر حاتمی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مهندس حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خوص تاثیرات کرونا ویروس بر اشتغال و تولید در بخش کشاورزی 🔹در این نامه تاثیرات این ویروس را در وضعیت تولید و اشتغال موجود ، تولید و اشتغال در آینده و پیشنهاد در جهت برون رفت از بحران ذکر گردیده است

✅نامه مهندس روئین تن به جناب آقای دکتر رمضان نژاد رئیس سازمان مرکزی ، آقای دکتر حاتمی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مهندس حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خوص تاثیرات کرونا ویروس بر اشتغال و تولید در بخش کشاورزی 🔹در این نامه تاثیرات این ویروس را در وضعیت تولید و اشتغال موجود ، تولید و اشتغال در آینده و پیشنهاد در جهت برون رفت از بحران ذکر گردیده است

1398/12/26-13:16

12345678910...