مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

🔸 الزامات تحقق و زمینه های برنامه جهش تولید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

🔸 الزامات تحقق و زمینه های برنامه جهش تولید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

1399/03/03-11:42

در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد:

در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد:

1399/03/03-09:01

برنامه جهش تولید

برنامه جهش تولید

1399/03/01-08:14

سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی

سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی

1399/03/01-07:41

عملکرد سازمان نظام مهندسی اردیبهشت ماه سال 1399

عملکرد سازمان نظام مهندسی اردیبهشت ماه سال 1399

1399/02/31-10:21

رییس سازمان مرکزی در گردهمایی ویدئوکنفرانسی مدیران روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان ها:

رییس سازمان مرکزی در گردهمایی ویدئوکنفرانسی مدیران روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان ها:

1399/02/30-14:16

فوری

فوری

1399/02/30-14:12

فراخوان

فراخوان

1399/02/29-13:05

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مناسبت روز "ارتباطات و روابط عمومی" با اهدا لوح ، از مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مناسبت روز "ارتباطات و روابط عمومی" با اهدا لوح ، از مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

1399/02/28-12:31

محمد رضا درگاهی قائم مقام وزیر در امور مجلس و حقوقی از رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تقدیر و تشکر کرد.

محمد رضا درگاهی قائم مقام وزیر در امور مجلس و حقوقی از رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تقدیر و تشکر کرد.

1399/02/28-12:30

12345678910...