مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

تسلیت

تسلیت

1400/01/23-09:05

بازدید از دامداری آقای کبیر محمدی به عنوان مدیر فنی و ارائه توصیه های لازم

بازدید از دامداری آقای کبیر محمدی به عنوان مدیر فنی و ارائه توصیه های لازم

1400/01/23-08:48

بازدید از گلخانه توت فرنگی هیدروپونیک

بازدید از گلخانه توت فرنگی هیدروپونیک

1400/01/23-08:47

بازدید از گلخانه توت فرنگی و ارائه راهکارهای تغذیه ای و کنترل تلفیقی آفات

بازدید از گلخانه توت فرنگی و ارائه راهکارهای تغذیه ای و کنترل تلفیقی آفات

1400/01/23-08:44

برگزاری دوره های تخصصی پرورش زنبور عسل و بازدید از زنبورستان های مناطق غربی استان

برگزاری دوره های تخصصی پرورش زنبور عسل و بازدید از زنبورستان های مناطق غربی استان

1400/01/23-08:42

پلاک کوبی دام سبک و سنگین

پلاک کوبی دام سبک و سنگین

1400/01/23-08:41

پایش آفت سنک بذر خوار کلزا

پایش آفت سنک بذر خوار کلزا

1400/01/23-08:40

✅ سازمان نظام مهندسی با تعیین شاخص توسعه دانش کشاورزی اثربخشی خود در تسریع جریان دانش در عرصه کشاورزی را اعلام می نماید

✅ سازمان نظام مهندسی با تعیین شاخص توسعه دانش کشاورزی اثربخشی خود در تسریع جریان دانش در عرصه کشاورزی را اعلام می نماید

1400/01/23-08:36

بازدید از زمین آقای هژیر بهرامی جهت احداث گلخانه

بازدید از زمین آقای هژیر بهرامی جهت احداث گلخانه

1400/01/23-08:31

بازدید و راست آزمایی نقشهutm باغ آقای غلامرضا پروینی جهت احداث و اخذ مجوز خانه کارگری

بازدید و راست آزمایی نقشهutm باغ آقای غلامرضا پروینی جهت احداث و اخذ مجوز خانه کارگری

1400/01/23-08:28

12345678910...