مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

فراخوان همکاری در اجرای تفاهم نامه مدیریت سوخت ماشینهای خودگردان کشاورزی

فراخوان همکاری در اجرای تفاهم نامه مدیریت سوخت ماشینهای خودگردان کشاورزی

1402/01/07-15:25

قابل توجه کارشناسان محترم عضو نظام مهندسی کشاورزی در رشته های آبیاری و خاکشناسی

قابل توجه کارشناسان محترم عضو نظام مهندسی کشاورزی در رشته های آبیاری و خاکشناسی

1402/01/07-14:02

دیدار رییس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و مدیران ادارات تابعه با امام جمعه کرمانشاه

دیدار رییس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و مدیران ادارات تابعه با امام جمعه کرمانشاه

1402/01/06-12:38

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و موسسه حقوقی پیشگام عدالت خواه منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و موسسه حقوقی پیشگام عدالت خواه منعقد شد

1402/01/05-14:18

تفاهم نامه منعقده بین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه جهت واگذاری وظایف تصدیگری مدیریت سوخت ماشینهای خود گردان کشاورزی به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه برای اجرا ابلاغ شد.

تفاهم نامه منعقده بین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه جهت واگذاری وظایف تصدیگری مدیریت سوخت ماشینهای خود گردان کشاورزی به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه برای اجرا ابلاغ شد.

1402/01/05-12:32

توسط وزیر جهادکشاورزی انجام شد: ابلاغ تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ در بخش غیردولتی

توسط وزیر جهادکشاورزی انجام شد: ابلاغ تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ در بخش غیردولتی

1401/12/29-17:28

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود:رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود:رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

1401/12/29-17:26

عضوهیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت:کاشت یک میلیارد درخت در کشور شدنی است نیازمند یک طرح پایدار و مدیریت دقیق هستیم

عضوهیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت:کاشت یک میلیارد درخت در کشور شدنی است نیازمند یک طرح پایدار و مدیریت دقیق هستیم

1401/12/27-14:58

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی برگزار می کند‌: نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی ملی

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی برگزار می کند‌: نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی ملی

1401/12/22-12:21

ثبت نام در کارگاه نحوه ایجاد و توسعه استارت آپهای کشاورزی

ثبت نام در کارگاه نحوه ایجاد و توسعه استارت آپهای کشاورزی

1401/12/21-12:32

12345678910...