مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

بازدید مهندس روئین تن رئیس سازمان ،مهندس محسن پور و مهندس مرادی از شرکت راشا آروند زاگرس با مدیریت آقای مهندس حمزه عسگری واقع در شهرستان هرسین بخش بیستون

بازدید مهندس روئین تن رئیس سازمان ،مهندس محسن پور و مهندس مرادی از شرکت راشا آروند زاگرس با مدیریت آقای مهندس حمزه عسگری واقع در شهرستان هرسین بخش بیستون

1398/11/06-13:15

ششمین جلسه کمیته صدور پروانه اشتغال پنجم دیماه ساعت 17 تا 19 با حضور رییس سازمان و اعضای کمیته برگزار گردید.

ششمین جلسه کمیته صدور پروانه اشتغال پنجم دیماه ساعت 17 تا 19 با حضور رییس سازمان و اعضای کمیته برگزار گردید.

1398/11/06-13:07

حضور انجمن تولید کنندگان عوامل کنترل بیولوژیک استان کرمانشاه در سازمان و دیدار با مهندس روئین تن

حضور انجمن تولید کنندگان عوامل کنترل بیولوژیک استان کرمانشاه در سازمان و دیدار با مهندس روئین تن

1398/11/06-13:04

✅تمدید زمان اجرای بخشنامه الزام دارا بودن پروانه اشتغال برای ارجاع کار

✅تمدید زمان اجرای بخشنامه الزام دارا بودن پروانه اشتغال برای ارجاع کار

1398/11/06-13:00

مرکز خدمات عنوان تابلوی هر مهندس کشاورزی دارای رتبه میباشد

مرکز خدمات عنوان تابلوی هر مهندس کشاورزی دارای رتبه میباشد

1398/11/03-08:26

قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

1398/11/03-08:14

✅افزایش سقف تعداد کار همزمان اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه مشاور

✅افزایش سقف تعداد کار همزمان اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه مشاور

1398/11/03-08:13

‍ ‍ ✅ جلسه ستاد گلخانه های استان کرمانشاه

‍ ‍ ✅ جلسه ستاد گلخانه های استان کرمانشاه

1398/11/03-07:56

بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اجرای تبصره «۳» ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی

بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اجرای تبصره «۳» ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی

1398/11/03-07:53

کانال خبری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

کانال خبری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

1398/11/01-13:39

12345678