مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

✅ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش برای گندم کاران کشاورزی قراردادی

✅ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش بهره وری و یارانه دانش برای گندم کاران کشاورزی قراردادی

1400/07/25-11:33

✅دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

✅دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

1400/07/21-14:26

اجرای قراردادهای انتقال و اشاعه دانش و فن آوري و سهم بری دانش از تولید

اجرای قراردادهای انتقال و اشاعه دانش و فن آوري و سهم بری دانش از تولید

1400/07/11-12:18

✅ اختصاص یارانه دانش و فناوری در تولید گندم

✅ اختصاص یارانه دانش و فناوری در تولید گندم

1400/07/08-10:16

مراسم غبار روبی

مراسم غبار روبی

1400/07/08-10:13

✅ با بارگذاری اطلاعات کارشناسان ماده (۳۲) در سامانه مدیریت پرونده قضایی زمینه بهره گیری از خدمات این کارشناسان را فراهم نمایید

✅ با بارگذاری اطلاعات کارشناسان ماده (۳۲) در سامانه مدیریت پرونده قضایی زمینه بهره گیری از خدمات این کارشناسان را فراهم نمایید

1400/07/07-09:12

✅اختصاص یارانه دانش با هدف ارتقای بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی

✅اختصاص یارانه دانش با هدف ارتقای بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی

1400/06/23-11:14

🔸در راستای بهره مندی از ظرفیت‌ و پتانسیل های سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه ، تفاهم نامه واگذاری تشریفات و مراحل اداری صدور مجوز صنایع تبدیلی منعقد شد.

🔸در راستای بهره مندی از ظرفیت‌ و پتانسیل های سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه ، تفاهم نامه واگذاری تشریفات و مراحل اداری صدور مجوز صنایع تبدیلی منعقد شد.

1400/06/22-11:07

🔸در راستای بهره مندی از ظرفیت‌ و پتانسیل نیروی انسانی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی تفاهم نامه واگذاری وظایف غیر حاکمیتی امور اراضی منعقد شد.

🔸در راستای بهره مندی از ظرفیت‌ و پتانسیل نیروی انسانی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی تفاهم نامه واگذاری وظایف غیر حاکمیتی امور اراضی منعقد شد.

1400/06/21-11:45

✅در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر از سوی شخص ارائه دهنده خدمت ملاک عمل قرار گیرد

✅در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر از سوی شخص ارائه دهنده خدمت ملاک عمل قرار گیرد

1400/06/10-08:05

12345678910...