مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تماس با ما

شماره تماس واحدهای داخلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه    

 

شماره تلفن گویای سازمان : 38377151    و     38377152  

 

شماره تماس مستقیم ریاست سازمان:       38391047