مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شورای سازمان


معرفی اعضای شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه


هیات رییسه: 

رییس شورا: مهندس ایرج بهرامی (عضو انتخابی شورا)

نایب رییس شورا:مهندس احد جلیلیان (عضو انتصابی شورا-نماینده محیط زیست استان)

دبیر شورا: مهندس افشین مرادی (عضو انتصابی شورا-نماینده سازمان جهاد کشاورزی)

خزانه دار سازمان: مهندس عبادالله پروانه (عضو انتخابی شورا)

اعضای عادی شورا به ترتیب الفبا:

دکتر محمد رضا اسماعیلی متین (عضو انتصابی شورا-نماینده سازمان جهاد کشاورزی)

مهندس رمضان رویین تن (عضو انتخابی شورا)

مهندس مراد شیخ ویسی (عضو انتخابی شورا)

دکتر دانیال کهریزی (عضو انتصابی شورا-نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)

مهندس پیر مراد مرادی (عضو انتخابی شورا)

مهندس ساسان هدایتی (عضو انتخابی شورا)

مهندس امیر یاوری (عضو انتخابی شورا)

وظایف شورا


- ماده 20 قانون تاسیس سازمان (وظایف شورای استانی)
- ماده 7 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  جمهوری اسلامی ایران


لینک دانلود