مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شورای سازمان


معرفی اعضای شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه


                                             معرفی اعضای شورا

وظایف شورا


- ماده 20 قانون تاسیس سازمان (وظایف شورای استانی)
- ماده 7 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  جمهوری اسلامی ایران


لینک دانلود