مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

امور دام طیور و شیلات

کارشناس صدور پروانه واحدهای دام و طیور و شیلات  : مهندس   رامین میرگوراندستورالعملها


دستورالعمل اجرایی ماده 5 نظام جامع دامپروری

معافیت از عوارض

میزان آب مورد نیاز

پرورش ملکه زنبورعسل

پرورش کرم ابریشم

بز شیری

سیاستهای اجرایی مرتبط با پرورش پرندگان زینتی

ضوابط پرورش الاغ

ضوابط پرورش بز و گوسفند پر تولید

ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای پرورش شترمرغ

مساحت مور نیاز واحدهای نگهداری و پرورش شتر داشتی و پرواری

ممنوعیت اخذ عوارض از واحدهای پرورش دام و طیور توسط شهرداری

نحوه محاسبه ظرفیت قفسهای پرورش مرغ تخمگذار

نیاز آبی بز و گوسفند پر تولید

ضوابط پرورش بلدرچین و کبک

پرورش قرقاول

نوغانداری

ضوابط پرورش شتر مرغ سال 97

جدول حد نصاب اراضی

سیاستهای راهبردی امور دام در سال 1398

طرحهای با آب بری کم و قابل تامین از طریق حمل و ذخیره سازی

دستورالعمل مراکز تلقیح مصنوعی

سیاستهای طیور سال 1398

تامین آب در واحدهای دام و طیور

نیازهای آبی واحدهای دام و طیور(سایر ماکیان)

نیاز آبی

اطلاعات تخصصی دام طیور و سایر ماکیان

ارسال فرم تعهدنامه رسمی تامین آب برای متقاضیان دام

تعهد نامه تغییر کاربری طرحهای دارای تعهدات تسهیلاتی نزد بانکهای عامل

عدم نیاز به استعلام دامپزشکی (تغییرنام تاسیس و بهره برداری)

دستورالعمل استقرار شبکه تلقیح مصنوعی\


دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی

اصلاحیه نظام صدور پروانه های دام و طیور صنعتی و نیمه صنعتی

دستورالعمل طرح ملی هویت گذاری و پلاک کوبی دام

جزوه آموزشی کار با سامانه هویت گذاری

تعرفه خدمات کشاورزی 1400

سیاستهای طیور 1400


دستورالعمل مراکز تکثیر و توسعه اسبکاربرگهای مورد نیاز


بازدید کارشناسی جهت صدور موافقت اصولی

کاربرگ خلاصه گزارشهای کارشناسی

کاربرگ گزارش پیشرفت فیزیکی

کاربرگ بازدید از تاسیسات جهت تمدید و تغییرنام پروانه بهره برداری

کاربرگ قرارداد ناظرین ساخت


کاربرگ نظارت


کاربرگ پایان کار

کاربرگ قرارداد مدیران فنی واحدهای دام و طیور


قرارداد نهایی مسئولین فنی


فرآیند صدور پروانه


فرآیندهای مورد نیاز در صدور پروانه واحدهای دام و طیور

دستورالعمل و کاربرگهای مورد نیاز مربوط به صدور پروانه واحدهای کوچک روستایی


شیوه نامه صدور مجوز روستایی در دهستانها

فرآیند صدور پروانه واحدهای کوچک روستایی

کاربرگ مربوط به دهیاری

کاربرگ تعهد نامه

کاربرگ شکایات

فرمت صدور پروانه بهره برداری واحدهای کوچک روستایی

فرمت صدور مجوز بهسازی نوسازی واحدهای کوچک روستایی

فرمت تمدید پروانه واحدهای کوچک روستایی

دستورالعملهای شیلات و آبزی پروری


دستورالعمل اجرائی تکثیر و پرورش صدف خوراکی گونه saccostrea cucullata

دستورالعمل فنی صدور مجوز تکثیر کپور ماهیان


دستورالعمل اجرائی تکثیر و پرورش کرم خونی

سیاستهای شیلات در سال 1400

آیین نامه اجرایی تولید ریز جلبکها

تکثیر قزل آلای رنگین کمان

حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان

دستورالعمل تکمیلی تولید ریز جلبک

دستورالعمل صدور مجوز پروانه ماهیان زینتی آب شیرین

دستورالعمل صدور مجوز پرورش قورباغه

دستورالعمل فنی تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا

شیوه نامه واردات و نظارت بر توزیع آبزیان زینتی

ضوابط فنی صدور مجوز تکثیر و پرورش گیاهان آبزی

ضوابط فنی مراکز تکثیر ماهیان خاویاری

ضوابط فنی و بهداشتی استخرهای مزارع دومنظوره با پرورش ماهیان سردآبی

ضوابط فنی بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش و نگهداری ماهیان زینتی

ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز تفریخ ماهیان سردابی

مراکز آبزی پروری خرد

مزارع حد واسط قزل آلا

تکثیر و پرورش صدف خوراکی

تکثیر و پرورش کرم خونی

تکثیر و پرورش گیاهان آبزی

کاربرگهای مورد نیاز کارشناسان شیلات


کاربرگ نظارت بر ساخت پرورش ماهی(مرحله اول)

کاربرگ نظارت (پایان کار)

کاربرگ گزارش پیشرفت فیزیکی

کاربرگ بازدید کارشناسی صدور موافقت اصولی

کاربرگ تمدید پروانه بهره برداری

کاربرگ صدور و یا تمدید پروانه تاسیس

 حریم راه ها :