مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیریت امور مالی

سرپرست معاونت  اداری و مالی : کیوان آذرنیوار 

تفاهم نامه با بنیاد قلم چی

تفاهم نامه با دندانپزشکی ویلا

تفاهم نامه با رستوران و کباسرای ویرا

تفاهم نامه با مجموعه رستوران مهستان

بن تخفیف خرید از فروشگاه

فعالیتهای صندوق تعاون و رفاه در سال 1402


تفاهم نامه استفاده از سالن فوتسال بعثتتفاهم نامه با مجموعه رستوران عمارت بهشتتفاهم نامه با کلینیک دندانپزشکی ولی عصرتفاهم نامه با کلینیک زیبایی ایراندخت


تفاهم نامه همکاری با شهربازی پیکولو


انعقاد تفاهم نامه همکاری با مطب زیبایی شفق

انعقاد تفاهم نامه همکاری با کلینیک دندانپزشکی رویال

تعرفه خدمات فنی و مهندسی 1402